Няма публикации.
Няма публикации.

"Морско бягство от действителността"

Изложба на Калоян Илиев – Кокимото

21 май – 19 юни 2019

Откриване: 21 май, 18:00

UniCredit Studio Пространство за съвременно изкуство

София, пл. „Св. Неделя“ 7

От 2009 година насам работя върху серия картини, които условно наричам „Морски пейзажи“. Произведенията с морска тематика реализирам, запазвайки идеята за изобразяване на морето в различните му състояния, но посредством навигационни карти на Хидрографската служба на Британското адмиралтейство. Върху основата на вече отпечатаните в Кралската печатница материали, предоставени ми от Български Морски Флот - Варна, разигравам разнообразни морски сцени. Действието в тях се развива между два свята - на автора и пост-дигиталния свят, в който живеем. Наред с всевъзможните морски обитатели, главно действащо лице се явява създадения от мен типаж на име Кокимото, който сам определям като полуживотно-получовек в полусвят.

Сегашната революция в дигиталната картография доведе до бързи иновации, което от своя страна предизвести края на хартиените карти. Това обаче е възможност за ново начало, от което би могъл да извлече полза всеки. Осъвременявайки едно, имащо според разбиранията ми огромна нужда от това, течение в изкуството като маринизма, в буквален и преносен смисъл рециклирам излезлите от употреба навигационни карти, в произведения на изкуството. Още от първите дни на печатарството картите имали колекционерска стойност. Напредването на технологиите и ползата от новите медии е в състояние да промени интереса към непотребните печатни издания, но в комбинация с работата на художника, стойността им днес може да достигне други измерения.

„Играта на думи“ е похват, чрез който често си служа в работата. В наименованието на изложбата – Seaescape - между буквалното значение на думата за морски пейзаж (Seascape) вмъкнах буквата „е“, което измени значението й на „Морско бягство (от действителността)“. Значението на това бягство е символично, свързано с картините ми от този цикъл, олицетворява освобождението ми от догмите на общоприетото за морски пейзаж.

Калоян Илиев – Кокимото, 2019


SeaEscape

Exhibition by Kaloyan Iliev – Kokimoto

2019, May 21 – June 19

Openning: May 21, 6 p.m.

UniCredit Studio

7 Sveta Nedelia square, Sofia

I have been working on this series of paintings, which I conditionally call “Seascapes”, since 2009. Those marine works I realize by keeping the idea of the depiction of sea in its different conditions, through using the navigation maps of the Hydrographic service of the British Admiralty. On the base of the already printed by the Royal service materials, provided by the Bulgarian Maritime services – Varna, I fool around with various marine scenes. The act within them is developed between two worlds – the one of the author and the post-digital world that we live in. Along with different sea creatures, the lead role is given to the character I created – Kokimoto, whom I describe as a half-human, half-beast in a half-world.

The revolution in digital cartography lead to quick innovations, which in turn foretold the end of the paper maps. This, however, is a chance for a new beginning and everyone can benefit from it. Updating a style such as the marinism (a change highly needed in my opinion), I literally and metaphorically recycle the outdated navigation maps into works of art.

Wordplay is a contrivance I often use in my works. In the title of the exhibition “Seaescape” I used the common term “seascape” and I added the “e” in the middle, which changed it to “Sea Escape (from reality)”. The meaning of this escape is symbolic, while connected to this series, it signifies the breach of the widely accepted doctrine regarding the seascapes.

Kaloyan Iliev – Kokimoto